ZADZWOŃ
PROMOCJA!
Drugie badanie w danym dniu taniej o 50 zł
Trzecie badanie w danym dniu taniej o 150 zł
Wykonując badanie czterech okolic anatomicznych
jednego dnia taniej o 200 zł
*Promocje nie łączą się przy badaniu korzystamy tylko z jednej zniżki
badania tańsze o 50 zł Niż w cenniku
ta promocja łączy się ze wszystkimi promocjami
PROMOCJA!
Drugie badanie w danym dniu taniej o 50 zł
Trzecie badanie w danym dniu taniej o 150 zł
Wykonując badanie czterech okolic anatomicznych jednego dnia taniej o 200 zł
*Promocje nie łączą się przy badaniu korzystamy tylko z jednej zniżki
badania tańsze o 50 zł Niż w cenniku
ta promocja łączy się ze wszystkimi promocjami

Cennik rezonans magnetyczny w Warszawie

brutto bez VAT

Badanie głowy / mózgu (jednofazowe)

510 zł

Zupełnie nieszkodliwe najdokładniejsze badanie ośrodkowego układu nerwowego pozwala wykryć praktycznie każdą zmianę anatomiczną w mózgu.Niezastąpione we wczesnej diagnostyce udarów wykrywaniu stwardnienia rozsianego zmian naczyniopochodnych i setek innych chorób których objawem może być po prostu ból czy zawroty głowy.

Czas około 20 min.

Badanie tętnic wewnątrzczaszkowych (angioMR)

500 zł

Wykorzystując metodę TOF jesteśmy w stanie bez podania kontrastu i nieinwazyjne zbadać naczynia doprowadzające krew do głowy. Badanie pozwala wykryć tętniaki, anomalie naczyniowe i zatory ( np w wyniku zmian miażdżycowych ).

Czas około 30 min.

Badanie g.łowy i badanie angioMR głowy

710 zł

Najpełniejsze  badanie ogólnodiagnostyczne mózgu łączy zalety obydwu badań opisanych wyżej . Wykonując te badania razem mają Państwo gwarancję opisu całości przez jednego Radiologa specjalistę i kompleksowego spojrzenia na całość problemów.

Czas około 40 min

Badanie tętnic przedmózgowych (angioMR)

500 zł

Wykorzystując metodę TOF jesteśmy wstanie bez podania kontrastu i nieinwazyjne zbadać naczynia doprowadzające krew do głowy. Badanie pozwala wykryć tętniaki, anomalie naczyniowe i zatory ( np w wyniku zmian miażdżycowych ).

Czas około 30 min.

Badanie przysadki mózgowej (dwufazowe)
z obligatoryjnym podaniem kontrastu

760 zł

Badanie  ukierunkowane na gruczoł przysadki pozwala na wykrycie makro i mikro gruczolaków i innych zmian w tej okolicy . Bardzo dokładne drobno przekrojowe projekcje w fazie przed i po kontraście pozwalają na uwidocznienie nawet najdrobniejszych zmian anatomicznych .Konieczny wynik badania na poziom Kreatyniny.

Czas około 30 min.

Koszt dla Pacjentów ważących > 75 kg jest do 790 zł

Spektroskopia MR głowy

900 zł

Specjalistyczne badanie jest metodą identyfikacji związków organicznych  wychwytuje  ich obecność i rozkład ilościowy. W zadanym  obszarze pozwala na diagnostykę zmian nowotworowych  w sposób nieszkodliwy i nieinwazyjny.

Czas około 50 min.

Badanie nosogardła

700 zł

Badanie celowane na tkanki nosogardła wykonywane jako kolejne badanie w procesie diagnostycznym po USG i często po CT w celu weryfikacji ich wyników . Zmiany nowotworowe ,zapalne itp  w zakresie tkanek miękkich (ślinianek, podniebienia, języka ) będą uwidocznione w tym badaniu . W przypadku podejrzenia  zmian nowotworowych należy liczyć się z potrzebą podania kontrastu.

Czas około 40 min.

Badanie oczodołów

600 zł

Nieszkodliwe badanie uwidacznia procesy chorobowe w oczodołach . Objęta jest przestrzeń pozagałkowa wraz z układem mięśniowym okoruchowym. Uwidocznione są nerwy wzrokowe w zakresie od oka do skrzyżowania nerwów wzrokowych.

Czas około 20 min.

Badanie twarzoczaszki

600 zł

Badanie nieszkodliwe obrazuje tkanki miękkie twarzy wraz z budową mięśniową i ewentualnymi zmianami  chorobowymi. Najczęściej jako badanie celowane wykonywane po badaniu lekarskim  lub i USG .W przypadku podejrzenia  zmian nowotworowych należy liczyć się z potrzebą podania kontrastu.

Czas około 40 min.

Badanie zatok

600 zł

Nie rentgenowskie badanie obrazujące budowę zatok: przynosowych,  czołowych i zatoki klinowej . Pomaga zdiagnozować przewlekłe zmiany zapalne, przetoki , polipy lub inne nowotwory i zmiany w obrębie błony śluzowej zatok  . Badanie szczególnie czułe na zakłócenia od metali w obrębie jamy ustnej. Nieszkodliwe.

Czas około 20 min.

Badanie stawów skroniowo - żuchwowych

640 zł

Nieszkodliwe badanie  ukierunkowane na budowę anatomiczną i funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych. Obrazuje stan chrząstek i więzadeł wraz z  krążkiem  stawowym. Sekwencje wykonywane w rozwarciu pozwalają prześledzić funkcjonowanie krążka podczas ruchu żuchwy. Wykrywa dysfunkcje stawów wrodzone lub nabyte w wyniku różnego rodzaju schorzeń jak Progenia Bruksizm itp.

Czas około 40 min.

Badanie szyi (jednofazowe)

700 zł

Badanie nieszkodliwe obrazuje tkanki miękkie szyi wraz z budową mięśniową, krtanią i ewentualnymi zmianami  urazowymi i chorobowymi.  Najczęściej jako badanie celowane wykonywane po badaniu lekarskim  lub i USG . W przypadku różnicowania  zmian nowotworowych należy liczyć się z potrzebą podania kontrastu.

Czas około 40 min.

Badanie splotu ramiennego

700 zł

Badanie obejmuje trójkąt łopatkowo-obojczykowy do  jamy pachowej i uwidacznia  głownie część nadobojczykową splotów nerwów  z gałązek przednich nerwów rdzeniowych biegnących od rdzenia kręgowego do ramienia. Badanie daje możliwość obserwacji zmian anatomicznych  powstałych  w wyniku urazu lub procesów chorobowych.

Czas około 40 min.

Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa

490 zł

Całkowicie nieszkodliwe badanie uwidaczniające odcinek szyjny jego pogranicze z odcinkiem piersiowym i podstawą czaszki . Niezastąpione w diagnostyce dyskopatii, zmian śródrdzeniowych, wszelkiego rodzaju zmian patologicznych kręgów szyjnych i w wychodzących przez otwory międzykręgowe gałązkach nerwów.

Czas około 20 min.

Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa

490 zł

Całkowicie nieszkodliwe badanie uwidaczniające odcinek piersiowy jego pogranicze z odcinkiem szyjnym  i lędźwiowym kręgosłupa . Niezastąpione w diagnostyce dyskopatii, zmian śródrdzeniowych, wszelkiego rodzaju zmian patologicznych w kręgach piersiowych  i w wychodzących przez otwory międzykręgowe gałązkach nerwów.

Czas około 20 min.

Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

490 zł

Całkowicie nieszkodliwe badanie uwidaczniające odcinek lędźwiowy jego pogranicze z odcinkiem piersiowym kręgosłupa i kością krzyżową  . Niezastąpione w diagnostyce dyskopatii, zmian  w obrębie stożka rdzeniowego  , wszelkiego rodzaju zmian patologicznych w kręgach lędźwiowych  i w wychodzących przez otwory międzykręgowe gałązkach nerwów.

Czas około 20 min.

Badanie stawu ramiennego

600 zł

Nieszkodliwe badanie obejmuje  głowę kości ramiennej, wydrążenie stawowe-panewkę  oraz obrąbek stawowy łopatki wraz otaczającą staw torebką stawową wzmocnioną  ścięgnami tworzącymi tzw. pierścień rotatorów. Badanie wykrywa większość patologii w obrębie stawu i jego okolicach i daje pojęcie o stanie obrąbka.

Czas około 40 min.

Badanie stawu łokciowego

600 zł

Badanie nieszkodliwe obejmuje połączenie ramienno-łokciowe ,ramienno-promieniowe  i część promieniowo-łokciową  wraz z obejmującą je torebką stawową i wzmacniającymi więzadłami . Badanie uwidacznia zmiany rozwojowe, chorobowe czy urazowe , umożliwia kompleksową ocenę stawu i powierzchni chrzęstnych.

Czas około 40 min.

Badanie nadgarstka / ręki

600 zł

Diagnostyka rezonansu pokazuje patologie w obrębie nadgarstka lub śródręcza , jest także nieoceniona w diagnozowaniu i kontroli leczenia w  zespole cieśni kanału nadgarstka.

Czas około 40 min.

Badanie ramienia / przedramienia

600 zł

W tym nieszkodliwym badaniu mamy możliwość wykrycia patologii  zarówno w  obrębie tkanek miękkich: mięśni, ścięgien, naczyń  jak i zmian wewnątrzkostnych.

Czas około 40 min.

Badanie stawów biodrowych

600 zł

Badanie obejmuje zawsze obydwa stawy. Jest nieszkodliwe . Umożliwia kompleksową ocenę stawów torebek stawowych i okolicznych tkanek miękkich.  W tym prawidłowość rozwoju ,zmiany zwyrodnieniowe lub możliwość wystąpienia konfliktu panewkowo-udowego.

Czas około 40 min.

Badanie stawów krzyżowo-biodrowych

600 zł

Nieszkodliwa diagnostyka  całości połączenia kości krzyżowej z kością biodrową . Mimo niewielkiej ruchomości w tym stawie jej uniemożliwienie lub ograniczenie prowadzi do bardzo dużego dyskomfortu dla pacjenta .Ogniska uszkodzenia chrząstki włóknistej lub warstwy podchrzęstnej powodują znaczne dolegliwości bólowe.

Czas około 40 min.

Badanie stawu kolanowego

600 zł

Prawdopodobnie najdokładniejsze i najbardziej uniwersalne badanie kolana. Badanie rezonansem pozwala ocenić uszkodzenia w obrębie całego stawu .Ewentualne ubytki chrzęstne w chondromalacjach .Zmiany pourazowe w aparacie więzadłowym i łąkotkach i wewnątrz kości

Czas około 30 min.

Badanie stawu skokowego

600 zł

Badanie obejmuje obydwa stawy skokowe górny i dolny wraz ze stawem Choparta . Umożliwia całościową ocenę struktur zarówno w zmianach pourazowych jak i w przebiegu procesów chorobowych np stopy cukrzycowej.

Czas około 40 min.

Badanie uda / podudzia

650 zł

Badanie nieszkodliwe daje możliwość wykrycia zmian chorobowych i pourazowych  zarówno w  obrębie tkanek miękkich: mięśni, ścięgien, naczyń  jak i zmian wewnątrz kości.

Czas około 40 min.

Badanie śródstopia / stopy

600 zł

Zakres badania według skierowania lub wskazań pacjenta. Diagnostyka zmian pourazowych, procesów nad trzeszczkowych najpewniejsza weryfikacja w przypadku podejrzenia nerwiaka Mortona ( w tym ostatnim przypadku konieczne badanie z kontrastem ).

Czas około 40 min

Badanie jamy brzusznej

700 zł

Uzupełniająca diagnostyka narządów jamy brzusznej jako weryfikacja zmian po badaniu USG  lub i CT. W przypadku podania kontrastu wykonuje się w sekwencjach dynamicznych pozwalających obserwować rozchodzenie się kontrastu w czasie. Decyzje o podaniu kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.

Czas około 50 min.

Badanie miednicy mniejszej

700 zł

Uzupełniająca diagnostyka narządów  miednicy jako weryfikacja zmian po badaniu USG  lub i CT. W przypadku podejrzenia zmian nowotworowych po podaniu kontrastu wykonuje się badanie dynamiczne podobnie jak każde badanie kontrastowe prostaty.  Decyzje o podaniu kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.

Czas około 50 min.

Badanie jamy brzusznej i cholangiografia MR

1100 zł

Badanie narządów jamy brzusznej rozszerzone o diagnostykę dróg żółciowych często w poszukiwaniu przyczyny utrudnień w przepływie żółci.

Czas około 60 min.

Cholangiografia MR

700 zł

Nieszkodliwe nieinwazyjne badanie bezkontrastowe ukierunkowane na drogi żółciowe umożliwia ocenę  przewodu wątrobowego wspólnego, przewodu pęcherzykowego, pęcherzyka żółciowego ,przewodu żółciowego wspólnego, dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych, wraz trzustką oraz przewodem trzustkowym ( Wirsunga ).

Czas około 40 min.

Kontrast dożylny 15 ml (dla Pacjentów ważących < 75 kg)

250 zł

Pacjenci z wagą do 80 kg . W przypadku iniekcji kontrastu o stężeniu 0,5 mmol/ml najczęściej podaje się kontrast w ilościach około 2ml na każde 10 kilogramów wagi pacjenta . Ostateczną decyzje o podaniu i dokładnej liczbie ml kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.

Wymagane jest wcześniejsze badanie na poziom kreatyniny nie starsze niż dwa tygodnie przed badaniem.

Kontrast dożylny 20 ml (dla Pacjentów ważących > 75 kg)

290 zł

Pacjenci z wagą powyżej 80 kg . W przypadku iniekcji kontrastu o stężeniu 0,5 mmol/ml najczęściej podaje się kontrast w ilościach około 2ml na każde 10 kilogramów wagi pacjenta . Ostateczną decyzje o podaniu i dokładnej liczbie ml kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.

Wymagane jest wcześniejsze badanie na poziom kreatyniny nie starsze niż dwa tygodnie przed badaniem.

KONTRAST DOŻYLNY HEPATOTROPOWY 15 ML (DLA PACJENTÓW WAŻĄCYCH < 75 KG)

400 zł

Kontrast hepatotropowy zawiera związki paramagnetyczne, które są intensywniej wychwytywane przez hepatocyty - komórki wątroby. Pacjenci z wagą do 75 kg. W przypadku iniekcji kontrastu o hepatotrropowego Multihance o stężeniu 0,5 mmol/ml najczęściej podaje się kontrast w ilościach około 2ml na każde 10 kilogramów wagi pacjenta. Ostateczną decyzje o podaniu i dokładnej liczbie ml kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie. Cena preparatu jest znacząco wyższa od innych kontrastów zawierających związki gadoliny.

Wymagane jest wcześniejsze badanie na poziom kreatyniny nie starsze niż dwa tygodnie przed badaniem.

KONTRAST DOŻYLNY HEPATOTROPOWY 20 ML (DLA PACJENTÓW WAŻĄCYCH > 75 KG)

440 zł

Kontrast hepatotropowy zawiera związki paramagnetyczne, które są intensywniej wychwytywane przez hepatocyty - komórki wątroby. Pacjenci z wagą powyżej 75 kg. W przypadku iniekcji kontrastu o hepatotrropowego Multihance  o stężeniu 0,5 mmol/ml najczęściej podaje się kontrast w ilościach około 2ml na każde 10 kilogramów wagi pacjenta. Ostateczną decyzje o podaniu i dokładnej liczbie ml kontrastu zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie. Cena preparatu jest znacząco wyższa od innych kontrastów zawierających związki gadoliny.

Wymagane jest wcześniejsze badanie na poziom kreatyniny nie starsze niż dwa tygodnie przed badaniem.

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rezonans FC
ul. Łuczek 4 | Warszawa 02-434
tel.: 222 139 310 | e-mail: [email protected]
NIP: 522 187 17 47